Dokumentacija

Prenos Vlasništva Vozila

Prenos vlasništva vozila ili promena vlasnika se jednostavno obavlja prilikom registracije vozila u našoj agenciji Forza. Evo kako to funkcioniše:

 1. Kupoprodajni Ugovor: Kada kupujete registrovano vozilo, prenos vlasništva se obavlja putem kupoprodajnog ugovora koji mora biti overen potpisom kod notara, opštinskog ili sudskog pisara.

 2. Plaćanje Poreza: Potrebno je platiti porez na prenos vlasništva kod nadležne poreske uprave, u visini od 2.5% od procenjene vrednosti vozila po katalogu AMSS-a. Obratite pažnju da vrednost u ugovoru ne bude veća od one iz kataloga, jer se porez obračunava prema vrednosti iz ugovora.

 3. Takse i Popunjavanje Dokumenata: Nakon plaćanja poreza, novi vlasnik je obavezan da plati takse za izdavanje nove saobraćajne dozvole i eventualnu promenu tablica. Takođe, treba popuniti obrazac registracionog lista ako je proces registracije u toku.

Ovlašćenje

Ovlašćenje za auto i upravljanje motornim vozilom se daje osobi koja kupuje vozilo, ukoliko se prenos vlasništva ne obavlja odmah. Ovlašćenje može biti trajno ili privremeno do određenog datuma. Evo šta ono treba da sadrži:

 • Upravljanje vozilom u zemlji i inostranstvu.
 • Izvršenje prenosa vlasništva na sebe ili treće lice.
 • Izvršenje tehničkog pregleda i registracije vozila.
 • Podizanje nove saobraćajne dozvole ili tablica.
 • Naplata osiguranja kod osiguravajućeg društva.
 • Međunarodno ovlašćenje za upravljanje vozilom.
 • Prenos vlasništva vozila na treće lice.

Saveti o Ugovoru o Poklonu Vozila

Ugovor o poklonu vozila se često koristi čak i kada se ne radi o poklonu, zbog brže procedure. Međutim, osim što se čeka kraće na potvrdu o plaćenom porezu, nema drugih značajnih prednosti u odnosu na klasičan kupoprodajni ugovor. Savetujemo da se koristi klasičan ugovor osim ako je hitno potrebno.

 


 

Napomena: Detalji poreza i procedura mogu varirati, stoga je preporučljivo proveriti aktuelne zakone i propise pre sprovođenja ovih postupaka.

Zašto izabrati nas?

 • Brzina i efikasnost: Naš proces tehničkog pregleda je brz i bez nepotrebnih čekanja.
 • Transparentnost: Svi koraci tehničkog pregleda su potpuno transparentni, omogućavajući vlasnicima vozila da budu u potpunosti informisani o stanju svog vozila.
 • Stručnost: Naše osoblje čine iskusni profesionalci obučeni da pruže najviši nivo usluge.

Zakažite tehnički pregled online

U svega par klikova

Na 7 lokacija u Beogradu

Forza call centar