Perfecta Forza

 Ugovori, Ovlašćenja

Prenos vlasništva vozila ili promena vlasnika vozila je proces koji se može obaviti prilikom registracije vozila kod nas u agenciji za registracije vozila – Forza. Kada se kupuje već registrovano vozilo prenos se vrši isključivo sa licem koje je vlasnik vozila, odnosno licem navedenim kao vlasnik u saobraćajnoj dozvoli sklapanjem kupoprodajnog ugovora i overom potpisa kod notara, opštinskog ili sudskog pisara.

Na kupoprodajni ugovor ili račun bez iskazanog PDV-a neophodno je platiti

porez kod nadležne poreske uprave a po Zakonu prema prebivalištu prodavca motornog vozila u visini od 2.5% od procenjene vrednosti vozila po postojećem katalogu AMSS. Obratite pažnju da u kupoprodajni ugovor ne stavite vrednost vozila koja je veća od one iz kataloga, Poreska Uprava uzima onu vrednost iz ugovora za oporezivanje. Po plaćanju poreza nadležni organ izdaje potvrdu o plaćenom porezu na prenos apsolutnih prava svojine i sa takvim kupoprodajnim ugovorom i ostalom potrebnom dokumentacijom budući vlasnik ili ovlašćeno lice iz naše agencije za registraciju vozila odlazi u SUP kako bi se izvršio prenos vlasništva.

Novi vlasnik je obavezan da plati sledeće takse državi:

  1. Uplata za izdavanje nove saobraćajne dozvole
  2. Promenu tablica (ukoliko je vozilo registrovano na BG a kupac je iz Prokuplja PK)
  3. Ako je proces registracije vozila u toku pored uplate taksi neophodno je popuniti OBRAZAC REGISTRACIONOG LISTA sa napomenom o promeni vlasnika.

OVLAŠĆENJE

Ovlašćenje za auto i upravljanje motornim vozilom se daje osobi koja kupuje vozilo ukoliko se prenos vlasništva ne radi odmah. Ovlašćenje za upravljanje motornim vozilom može biti trajno ili do određenog datuma. Kada dajete ovlašćenje navedite da svu odgovornost snosi ovlašćeno lice zbog eventualnih kazni koje mogu stići na vašu adresu. Stavke koje ovlašćenje koje je overeno u sudu ili opštini mora sadržati sve one stvari koje možete uraditi sa ovlašćenjem:

  1. Upravljanje vozilom u zemlji i inostranstvu
  2. Izvršiti prenos vlasništva na sebe ili treće lice
  3. Izvršiti tehnički pregled i registrovati vozilo
  4. Izvršiti podizanje nove saobraćajne dozvole ili tablica
  5. Naplatiti osiguranje kod osiguravajućeg društva
  6. Izvršiti međunarodno ovlašćenje za upravljanje vozilom
  7. Izvršiti prenos vlasništva vozila na treće lice

UGOVOR O POKLONU VOZILA

Sklapanje ugovora o poklonu vozila iako  se ne radi o poklonu, je kod nas postala praksa iz razloga što se na dobijanje potvrde o plaćenom porezu čeka i preko sedam dana. Kada je ugovor o poklonu vozila u pitanju porez se plaća prema prebivalištu poklonoprimca (kupca) i obično se manje čeka. Ovo je jedina prednost kada govorimo o ugovoru o poklonu vozila, zato što se registarske tablice moraju vratiti i vozilo odjaviti u MUPu  u mestu prebivališta vlasnika vozila, tako da savetujemo ukoliko se zaista ne radi o poklonu vozila, preporučujemo da se uradi klasičan kupoprodajni ugovor, je osim ove prednosti ugovora o poklonu, drugih nema. 

Kupoprodajni ugovor

Ovde možete preuzeti primer ugovora o kupoprodajni vozila.

Ugovor o poklonu

Ovde možete preuzeti primer ugovora o poklonu vozila.

Ovlašćenje

Ovde možete preuzeti ovlašćenje za upravljanje motornog vozila.

Kalkulator registracije

Cena registracije bez skrivenih troškova

Našim posetiocima, budućim i stalnim klijentima smo omogućili da izračunaju tačnu cenu svoje registracije. 

Forza zemun 1

marije bursać 46

Registracija vozila Zemun, tehnički pregled Zemun, izdavanje nalepnice, izdavanje zelenog kartona, odlazak u SUP, kasko osiguranje, osiguranje putnika, prenos vlasništva, izdavanje probnih tablica, platni promet. 

Radno vreme:

Pon-Pet – 08:00-20:00
Subota – 08:00-16:00

FOrza Novi Beograd

Bulevar Maršala Tolbuhina 27

Registracija vozila Novi Beograd, tehnički pregled, izdavanje nalepnice, izdavanje zelenog kartona, odlazak u SUP, kasko osiguranje, osiguranje putnika, prenos vlasništva, platni promet. 

Radno vreme:

Pon-Pet – 09:00-17:00
Subota – 09:00-15:00

Forza zemun 2

Cara Dušana 264

Registracija vozila Zemun, tehnički pregled Zemun, izdavanje nalepnice, izdavanje zelenog kartona, odlazak u SUP, kasko osiguranje, osiguranje putnika, prenos vlasništva, izdavanje probnih tablica, platni promet. 

Radno vreme:

Pon-Pet – 08:00-20:00
Subota – 08:00-16:00

Forza batajnica

Majora Zorana Radosavljevića 261

Registracija vozila Batajnica, tehnički pregled Batajnica, izdavanje nalepnice, izdavanje zelenog kartona, odlazak u SUP, kasko osiguranje, osiguranje putnika, prenos vlasništva, izdavanje probnih tablica, platni promet.

Radno vreme:

Pon-Pet – 08:00-19:00
Subota – 08:00-15:00

Forza zemun/Ugrinovci

Zemunska 287

Registracija vozila Zemun Ugrinovci, tehnički pregled za teretna vozila Zemun, izdavanje nalepnice, izdavanje zelenog kartona, odlazak u SUP, kasko osiguranje, osiguranje putnika, prenos vlasništva, izdavanje probnih tablica, platni promet. 

Radno vreme:

Pon-Pet – 08:00-20:00
Subota – 08:00-16:00

Forza Stara pazova

Karađorđeva 140

Registracija vozila Stara Pazova, tehnički pregled Stara Pazova, izdavanje nalepnice, izdavanje zelenog kartona, odlazak u SUP, kasko osiguranje, osiguranje putnika, prenos vlasništva, izdavanje probnih tablica, platni promet.

Radno vreme:

Pon-Pet – 08:00-19:00
Subota – 08:00-15:00

Forza Zemun 3

Autoput za Novi Sad 68

Registracija vozila Zemun, tehnički pregled za teretna vozila Zemun, izdavanje nalepnice, izdavanje zelenog kartona, odlazak u SUP, kasko osiguranje, osiguranje putnika, prenos vlasništva, izdavanje probnih tablica, platni promet. 

Radno vreme:

Pon-Pet – 08:00-20:00
Subota – 08:00-16:00

Za 20 godina postojanja

10000 +

zadovoljnih klijenata